Dags för invaliditetsintyg

Livet medför inte alltför sällan överraskningar. Ibland av det trevligare slaget men andra gånger inte fullt lika roliga. Olika typer av ortopediska skador är vanliga och de flesta läker och du kan fungera som innan. Andra gånger har man mer otur och exempelvis en handledsskada kan medföra bestående problem. Det kan vara dags att få ersättning.

När en tid gått efter din skada brukar ditt försäkringsbolag vilja få till en uppföljning. Har dina problem blivit lösta eller har du fortfarande ont eller lider av minskad rörlighet? Om det senare är fallet kan du vara berättigad till så kallad invaliditetsersättning. 

 

Hur går det till när man ska få ett invaliditetsintyg?

När en viss tid gått efter din skada kommer du att bli kontaktad av ditt försäkringsbolag. För att man ska kunna göra en korrekt bedömning av ditt tillstånd kommer försäkringsbolaget vilja att du blir undersökt av en läkare. Läkaren bör vara ortoped, om din skada består av ett brott såsom handled, båtben, överarm eller annat ben i kroppen.

Vid undersökningen kommer du att bli intervjuad av en ortoped med stora kunskaper om just din typ av skada. Man kommer också att göra en mycket noggrann undersökning av skadan. Man kommer att avgöra om du fått permanenta problem.

 

 

Vilken typ av permanenta skador kan en undersökning visa?

Undersökningen som görs i samband med invaliditetsintyg har flera moment. Ortopeden ser på faktorer som rörlighet och styrka men även smärtor eller känselbortfall. Man söker även fastställa om felställningar uppkommit och om det finns tecken på ledförslitning.

En undersökning inför ett eventuellt invaliditetsintyg är kostnadsfri för dig som patient. När undersökningen genomförts kommer läkaren att utfärda ett intyg som sedan skickas till ditt försäkringsbolag. Detta ligger sedan som underlag för deras bedömning. Det är viktigt för din framtida hälsa att och eventuellt även din ekonomi att undersökningen blir av.