Brunnsborrning i Örebro

25 mars 2021 jonas olsson

Många gånger tar man bra dricksvatten för givet och det är först när brunnen sinar eller vattnet blir otjänligt som man blir medveten om dess värde. Bra dricksvatten är helt enkelt en nödvändighet för ett kvalitativt boende och utan vatten klarar vi oss inte. För många hushåll är det kommunen som ansvarar för dricksvattnet men i de fall där man inte kan ansluta sig till det kommunala vattennätet måste man borra sig en egen brunn. 

Att anlägga en brunn så att den ger en bra och riklig mängd av dricksvatten är en konst. En brunnsborrning är också ett kostsamt projekt. Bara av den anledningen är det viktigt att brunnen blir bra och klarar av att förse hushållet med rätt mängd vatten för lång tid framöver. Därför gäller det att borra brunnen på rätt ställe och på tillräckligt djup så att den inte sinar och torkar ut. 

 

 

Brunnens placering är jätteviktig

När man borrar en ny brunn måste man först beräkna hur stort behov hushållet har av vatten. Det gäller också att tänka framåt, kanske familjen kommer att växa så småningom så att ni blir fler? Man måste också noga undersöka marken och omgivningen för att se att där inte finns några andra källor som kan förorena brunnen. Det kan exempelvis vara närhet till industri, lantbruk, övningsplats för brandförsvaret etc. Brunnen måste också anläggas på en plats som ligger på säkert avstånd från den egna avloppsbrunnen.

Vid brunnsborrning i örebro är det viktigt att man tar hjälp av en erfaren brunnsborrare, som gärna också känner till trakten och marken. Men man kan också prata med grannar och fråga dem om de har problem med sitt vatten. På så vis kan man många gånger undvika att göra samma fel och slipper kanske installera ett kostsamt vattenreningsfilter. Här kan man läsa mer om brunnsborrning; http://www.borrwik.se/.

Fler nyheter