Perfekt redovisning i Stockholm

20 juli 2021 jonas olsson

Många företagare i Stockholm försöker göra bokföringen själva i början, men med tiden får de mycket att göra på firman, och redovisningen släpar efter mer och mer. Kanske har man inte något intresse alls för bokföring och hinner inte skaffa sig de kunskaper som behövs för att göra sitt eget bokslut.

Det finns som väl är konsulter som gärna gör jobbet snabbt och effektivt. Är du i en sådan situation att du känner dig överhopad med kvitton, kan du lätt få hjälp med att få ordning på dem. Lämna bokföringen till ett företag som arbetar med redovisning i Stockholm. Länktips: http://www.frali.se/redovisning-stockholm/

 

Att följa bokföringslagen

Alla näringsidkare måste föra räkenskaper och följa bokföringslagen. Det innebär att man har numrerade verifikat. Ett verifikat kan exempelvis vara ett kassakvitto, en faktura eller en bankbetalning. Ibland är det en rad på kontoutdraget från banken, som anger att man fått in en aktieutdelning för värdepapper som företaget äger, eller att det har dragits av en bankavgift.

Verifikaten kan ha olika nummerserier, till exempel en serie för leverantörsfakturor och en annan för kundinbetalningar, och det beror lite på hur dataprogrammet ser ut och hur många transaktioner som görs. Vitsen med hela bokföringen är att få fram tillförlitliga rapporter och kunna göra ett bokslut som är rätt.

 

Lätt för den som är van

Den som jobbar med detta varje dag kan lätt sköta din bokföring och flera andra firmors också. Det är rutinerade ekonomer som jobbar på en redovisningsbyrå, och de har ofta specialkunskaper även inom skatt, moms och finansiering. De vet också det mesta om bolagsformer, generationsskiften i företag och mycket mer.

De ser till att din redovisning följer de lagkrav som finns, och du är hela tiden uppdaterad om resultatet, och du får alla listor och dokument, och även kopior på bokslut och deklaration för ditt företag.

Fler nyheter