Är det lättare att hamna i missbruk i Malmö?

20 maj 2021 william eriksson

Det kan vara slumpen och små marginaler som gör att just du hamnar i en situation som små småningom leder till missbruk. Ofta är det dock svårt att härleda ett missbruk till en enda situation där det började, utan det är ofta en serie av händelser och omständigheter som gör att du eller någon annan hamnar i missbruk. Oavsett om det gäller alkohol eller narkotika.  

Sverige har en ganska hård politisk syn på missbruk. Det skildrar sig inte minst i de rättsliga konsekvenser och hårda påföljder som kan drabba någon som exempelvis döms för narkotikabrott. Vi har också i Sverige en väldigt hård tvångslagstiftning där ett beslut om tvångsvård för missbruk enbart omprövas en gång om halvåret.  

Det är intressant att jämföra den politiken med den man exempelvis bedriver i Portugal. Där har man sedan ett par år tillbaka avkriminaliserat narkotikabruk, med följden att stigmatiseringen minskar och fler söker vård när de vet att de inte kommer att bli straffade för sitt missbruk. 

 

Höga krav på missbrukare

I förlängningen hoppas man med en sådan strategi också undvika att människor dör i sitt missbruk. Men i Sverige har vi alltså en helt annan syn både på missbruket i sig och på den person som faller in i missbruket. Det ställs stora krav på en person som är beroende av alkohol eller narkotika. Samhället förväntar sig att personen blir ren innan sådant som bostäder, jobb och familj ska återintroduceras i personens liv. 

Somliga misstänker att närheten till Danmark gör att fler personer riskerar att hamna i missbruk i Malmö snarare än i andra städer längre upp i landet. De påstår att mycket narkotika kommer in från vårt grannland i väst, samt att det är tämligen enkelt för exempelvis malmöbor att åka över bron och köpa det man behöver i Köpenhamn. Vill du komma ur ditt missbruk? Sök hjälp redan idag. 

 

Fler nyheter