En sjukförsäkring kan ge lite extra trygghet vid en sjukskrivning

02 februari 2021 Cecilia Olsson

advertorial

Att bli sjuk är något som kan vara slitsamt för både kropp och själ. Det är aldrig trevligt att vara sjuk och det enda man kan tänka på är att bli frisk igen. Det kan dessutom innebära stor oro för framtiden om man drabbats av en allvarligare sjukdom, det är oro som kan handla om både hälsa men även pengar.

Att vara sjukskriven är knappast något man blir rik på eftersom man plötsligt ska klara sig på cirka 20 procent lägre lön än tidigare och det kan dessutom innebära mer utgifter i form av behandlingar och mediciner. 

Några procent extra från sjukförsäkringen kan innebära en avgörande skillnad

Även om det är väldigt svårt att komma upp i samma inkomst som när man varit arbetsför under tiden man är sjukskriven så finns det åtminstone sjukförsäkringar som kan hjälpa till en bit på vägen.

Genom Afa Försäkring är det många som har så kallade kollektivavtalade försäkringar, bland annat så har de en sjukförsäkring som ger lite extra inkomst när man får sjukpenning från Försäkringskassan.

Sjukförsäkring

Har man till exempel 80 procent sjukpenning så kan denna sjukförsäkring ge ytterligare 12,5-13 procent ersättning, beroende på vilken anställning man har. Det går att ansöka om ersättning från denna sjukförsäkring tidigast dagen efter att man fått sin sista sjuklön från arbetsgivaren. Ofta betalar arbetsgivaren ut sjuklön i fjorton dagar, men även detta beror på vilken anställning man har.

Det är klokt att undersöka om det finns sjukförsäkring genom anställningen

Afa Försäkrings sjukförsäkring är, som tidigare nämnt, en kollektivavtalad försäkring men det finns även arbetsgivare som tecknat försäkringen separat.

Det kan därför vara klokt att kolla upp om man har rätt till Afas sjukförsäkring, eller någon annan försäkring, om man blivit sjukskriven från sitt arbete. På afaforsakring.se går det att läsa mer om sjukförsäkringen samt skicka in en anmälan.

Fler nyheter