Viktigt med ventilationskontroll för att säkerställa bra inomhusluft

23 februari 2022 Lily Hansen

editorial

Alla byggnader måste regelbundet kontrolleras för att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska och är tillräcklig. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att ventilationskontrollen blir gjord, så det ligger inte på hyresgästerna. I en bostadsrättsförening är det vanligtvis förvaltaren på uppdrag av styrelsen som ser till att ventilationssystemet kontrolleras. Men det är föreningen som har huvudansvaret för ventilationskontrollen. 

Som ägare till en bostadsrätt kan man dock också behöva kontrollera ventilationssystemet om man har utfört en renovering som kan ha påverkat det negativt. Det kan exempelvis vara om man har flyttat en vägg eller totalrenoverat köket och satt in en ny fläkt. Även om man måste följa vissa regler när man bygger om och renoverar, kan man som ägare till bostadsrätten bli tvungen att anlita en besiktningsman och låta denna göra en ventilationskontroll. Är ventilationen tillfredsställande skriver besiktningsmannen ett intyg om att den är godkänd och att renoveringen har gått till på rätt sätt.

 

ventilationskontroll

 

Hur ofta måste man kontrollera ventilationssystemet?

Hur ofta man måste göra en ventilationskontroll beror på byggnaden. Offentliga byggnader som skolor, förskolor och sjukhus ska besiktigas vart tredje år. Flerbostadshus och kontor ska kontrolleras vart tredje eller sjätte år beroende på vilken typ av ventilationssystem de har. Mindre hus för en eller två familjer behöver bara besiktigas när ventilationssystemet precis har installerats. Men upplever man själv eller någon annan som vistas i fastigheten att luften är dålig ska man naturligtvis ta detta på allvar och göra en extra ventilationskontroll.

När det är dags att besiktiga ventilationen är det viktigt att man anlitar en certifierad besiktningsman. Här är ett exempel på företag som utför ventilationskontroller: https://www.cs-energikontroll.se/vara-tjaenster/ovk–ventilationsrengoering. Vid en ventilationskontroll undersöker man om funktionen stämmer överens med gällande föreskrifter. Men man tittar också på om det finns något man kan göra för att få ner energikostnaden för driften av ventilationssystemet.

Fler nyheter