En rekonstruktion ger företaget tid att ordna upp ekonomiska problem

18 augusti 2021 Cecilia Olsson

Det finns väldigt många som drömmer om att starta ett eget företag och få bygga upp ett bolag utifrån egna idéer och drömmar. Många lyckas med sina visioner och får ett lönsamt företag som bara fortsätter att växa. Ibland kan det dock uppstå problem som sätter företaget i ekonomisk knipa. Ett bolag som inte har möjlighet att betala sina skulder kan tvingas att gå i konkurs, men det kan finnas ett alternativ som ger företaget chansen att återhämta sig och återigen bli lönsamt, nämligen företagsrekonstruktion.

Vad är en företagsrekonstruktion?

Har man ett företag som det i grunden går bra för, men som av någon anledning fått ekonomiska problem, så kan man ansöka om en företagsrekonstruktion. En rekonstruktion ger företaget lite extra tid att tillsammans med en rekonstruktör lösa problemen. Målet är att företaget ska kunna undvika att bli försatt i konkurs och istället bli lönsamt igen. För att rekonstruktionen ska kunna lyckas krävs det dock att man gör vissa förändringar i verksamheten samt att man förhandlar fram avtal som gör att gamla skulder skrivs ner.

Ta hjälp från experter inom området

RekonstruktionsGruppen är en organisation som kan hjälpa företag som behöver en rekonstruktion för att överleva. De är medvetna om att det krävs rådgivning som är skräddarsydd utifrån varje enskilt bolags förutsättningar för att rekonstruktionsprocessen ska kunna bli så lyckad som möjligt. RekonstruktionsGruppen har alltid sina kunders bästa i fokus och erbjuder tjänster utformade utifrån varje enskilt uppdrag. På https://rekonstruktionsgruppen.se/ finns mer information om vad RekonstruktionsGruppen kan hjälpa till med.

Låt inte drömmarna krossas 

Det är onödigt att försätta ett företag med stort potential i konkurs, därför kan det bli nödvändigt med en företagsrekonstruktion om bolagets skulder blir övermäktiga men man ändå ser att företaget kan växa sig starkt igen. Ta hjälp från duktiga rekonstruktörer som kan göra att företaget får en andra chans. Det möjliggör att drömmen kan leva vidare. 

Fler nyheter